Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Zdrowie jednym z priorytetów Powiatu Wrocławskiego [artykuł sponsorowany]

Facebook

Powiat Wrocławski z sukcesem rozpoczął realizację działań w obszarze zdrowia, skierowanych do różnych grup mieszkańców. Flagowym projektem stał się program pn.: „Powiat Wrocławski promuje e – zdrowie ”, który postawił na wykorzystanie nowych technologii w celu polepszenia stanu zdrowia swoich mieszańców. Po ogromnym zainteresowaniu jakim cieszył się przeprowadzony w 2022 r. pilotaż skierowany do przyszłych mam – „bezpłatne domowe KTG”, monitorujący kondycję płodu w trzecim trymestrze ciąży, Zarząd Powiatu Wrocławskiego zdecydował o jego kontynuacji do końca grudnia 2023 r.

/fot. fb. Powiat Wrocławski Strona Oficjalna/

Co zakłada program?

Przede wszystkim wypożyczenie przenośnego aparatu KTG dla kobiet od 37 tygodnia ciąży.  Analizę i interpretację (opis) zarejestrowanego zapisu usługi KTG wykonanego w warunkach domowych przy użyciu w/w aparatu KTG i przesłanie zdalnie do całodobowego Centrum Monitoringu Położniczego przez 7 dni w tygodniu, w tym również w dni świąteczne.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości wyników badania, wykonanego całodobowo, kobieta jest niezwłocznie informowana telefonicznie przez pracownika Centrum Monitoringu Położniczego o wyniku usługi i dalszych krokach postępowania.

 KTG: REJESTRACJA:

  • tel. 22 308 03 00 w godz. 8-16

/Powiat Wrocławski/

Wsparcia psychologiczne dla dzieci i młodzieży

„Powiat Wrocławski promuje e – zdrowie – zdalne wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży”, to program pilotażowy tym razem skierowany do młodszych mieszkańców powiatu. W ramach programu uczniowie borykający się z sytuacjami kryzysowymi. Takimi jak: utrzymujący się spadek nastroju, alienacja, niska samoocena, bezsenność, lęki, depresja, myśli samobójcze i inne problemy natury psychologicznej, otrzymali bezpłatną i profesjonalną pomoc ze strony specjalistów, w tym psychologa, suicydologa oraz dietetyka.

Tym samym działania te miały na celu troskę o zdrowie psychiczne dzieci oraz młodych ludzi zbliżających się lub wkraczających w dorosłość. To również poprawa dostępności do otrzymania pomocy bez wychodzenia z domu. To alternatywa w wyborze formy kontaktu ze specjalistą – mailing, telefon, kontakt przez komunikator. Pilotaż realizowany był od lutego do kwietnia 2023 r.

Profilaktyka uzależnień, promocja aktywności

Kolejne organizowane przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego wsparcie dla młodych osób ze na terenie Powiatu Wrocławskiego i ich opiekunów trwać będzie od maja do końca czerwca b.r. Przeprowadzonych zostanie 9 eventów i 1 konferencja w ramach programu pilotażowego pn.: „Powiat Wrocławski promuje e – zdrowie: profilaktyka uzależnień, promocja aktywności fizycznej i zdrowia psychicznego” skierowanych do dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz rodziców z terenu Powiatu Wrocławskiego. Celem jest ograniczenie e-uzależnień wśród uczniów, wynikających z nadużywania telefonu/Internetu, które skutkować mogą brakiem aktywności fizycznej, nadwagą i otyłością oraz zaburzeniami psychicznymi.

Podczas spotkań na których wystąpi Roman Lachowolski pseud. Roman Bosski (mówca motywacyjny, działacz społeczny, twórca warsztatów profilaktycznych przeciwko uzależnieniom) wraz z dietetykim, poruszą zagadnienia dotyczące kształtowania zachowań prozdrowotnych, przeciwdziałania uzależnieniom, w zakresie dot. promocji zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, dobrostanu psychicznego oraz profilaktyki nadwagi i otyłości oraz zachowań destruktywnych. Zadaniem kończącym pilotaż będzie organizacja konferencji na temat zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz sposobów reagowania na występujące wśród tej grupy wiekowej zjawisk.

Technologia VR i inne

Powiat Wrocławski już od wielu lat aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Zakres tematyczny i forma tej współpracy są ustalane i konsultowane bezpośrednio z trzecim sektorem. Dzięki temu zwiększa to szanse na realizację projektów, odpowiadających na bieżące potrzeby mieszkańców powiatu.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego zdecydował w tym roku o zwiększeniu środków finansowych na wsparcie zdrowia psychicznego dorosłych mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. W kwietniu w drodze rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  powierzono 3 organizacjom pozarządowym realizację  zadań publicznych w obszarze ochrony i promocji zdrowia.

W ramach zadania pn.: „W ogrodzie odrodzenia” – działania wspierające zdrowie psychiczne dorosłych z zastosowaniem technologii VR” oferowany jest cykl 8 seansów dla 40 mieszkańców Powiatu Wrocławskiego przeżywających trudności emocjonalne i psychospołeczne z zastosowaniem innowacyjnego urządzenia VR Tier One „Ogród Odrodzenia” (wirtualna rzeczywistość).

Wsparcie ma na celu zmniejszenie zaburzeń lękowo-depresyjnych, napięć emocjonalnych oraz polepszenie dobrostanu psychicznego i polepszenie funkcjonowania w życiu. Inna organizacja w ramach zadania Moja Wewnętrzna Dobra Łąka – cykl warsztatów terapeutyczno-rozwojowych dla osób dorosłych zaprasza osoby dorosłe, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w każdym wieku na cykl 6 warsztatów terapeutyczno-rozwojowych po 5 spotkań.

W III kwartale br. realizowane będzie ponadto zadanie „Młody Duch, Dojrzała Psychika: warsztaty psychologiczne dla młodych dorosłych, mieszkańców powiatu wrocławskiego.” W ramach projektu planowane jest udzielenie tzw. „młodym dorosłym”, kończącym edukację w szkołach ponadpodstawowych oraz ich rodzicom i opiekunom, specjalistycznego wsparcia psychologicznego w formie warsztatów i konsultacji indywidualnych on-line z zakresu:

  • problemów emocjonalnych, oddziaływania chronicznego stresu na organizm człowieka, szkodliwego wpływu używek na rozwój człowieka, zaburzeń relacji społecznych, wyznaczania dalszych priorytetów edukacyjnych i rozwojowych dla osób dotkniętych Covid-19, zapobiegania samookaleczeniom, myślom i próbom samobójczym, różnic w postrzeganiu współczesnych problemów między „młodymi dorosłymi” a ich rodzicami oraz poprawy relacji rodzinnych

/Powiat Wrocławski/

Program Polityki Zdrowotnej na lata 2023-2025

Niebawem zostaną wdrożone również Programy Polityki Zdrowotnej zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2025. Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023–2025 dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego skierowany do wszystkich mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.

Zakłada on szkolenia dla personelu medycznego (zwiększenie skuteczności wykrywania i poziomu wiedzy lekarzy w zakresie diagnostyki tej choroby); dla ogółu mieszkańców (edukacja czym jest borelioza, jakie są jej objawy, skutki, czym grozi nieleczona, jak zapobiegać pogryzieniom przez kleszcze). A także wizyty lekarskie i diagnostyka rozszerzona plus konsultacje lekarskie specjalistyczne – dla osób pogryzionych przez kleszcze, z objawami mogącymi wskazywać na podejrzenie boreliozy.

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023–2025 adresowany do dorosłych mieszkańców Powiatu Wrocławskiego od 40 do 65 r.ż. W jego ramach przewidziane są: szkolenia dla personelu medycznego (zwiększenie skuteczności wykrywania i zwiększenie poziomu wiedzy lekarzy w zakresie diagnostyki tego problemu zdrowotnego); działania informacyjno-edukacyjnych (dla osób 40-65 r.ż. – edukacja czym są nowotwory głowy/szyi, jakie są ich objawy, skutki, czym grożą nieleczone, jak zapobiegać ich występowaniu, promocja rzucania palenia tytoniu, działania pomagające zwalczać nałogi); szkolenia w zakładach pracy (dla osób pracujących/zatrudniających, gdzie w zakładzie pracy są pyły/gazy drażniące, oddziałujące na układ oddechowy, narządy głowy/szyi – profilaktyka zagrożeń).

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo -naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023–2025. Dedykowany dla dorosłych mieszkańców Powiatu Wrocławskiego: w przypadku mężczyzn od 40 r.ż., a w przypadku kobiet od 50 r.ż. z populacji wysokiego ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, np.: siedzący tryb życia, niezbilansowana dieta, cukrzyca, otyłość. Druga grupa populacyjna do której będą kierowane działania w ramach programu to uczniowie szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Edukacja wśród osób dorosłych – zmniejszenie ryzyka w związku z już występującymi czynnikami wskazującymi na występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego. Oferowane wsparcie:

  • poradnictwo lekarskie, psychologiczne, dietetyczne oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży – kształtowanie właściwych postaw i zachowań, ograniczanie występowania czynników ryzyka, pomoc w zwalczaniu już występujących symptomów predysponujących do pojawienia się w dorosłym życiu chorób układu sercowo naczyniowego

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj