Radio Gra Wrocław

Renowacja Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju ma się zakończyć jeszcze w tym roku

Blisko 10 milionów złotych kosztować będzie realizacja jednej z największych inwestycji, jakie do tej pory realizowało Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. W ramach projektu wykonana zostanie renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni, zamontowany zostanie nowoczesny system gaszenia mgłą wodną, a także przeprowadzona zostanie konserwacja i digitalizacja zbiorów.

fot. facebook.com/muzeum.papiernictwa

Realizacja całego zadania potrwa do końca 2016 r. Przebudowa dawnej suszarni papieru już została zakończona. Teraz trwa adaptacja pomieszczeń, na sale wystawowe i edukacyjne oraz magazyn zbiorów. Niebawem w internecie pojawi się także ponad 400 zdjęć oraz prezentacji, przedstawiających najciekawsze z muzealiów od starych pocztówek do wielkogabarytowych maszyn papierniczych. Ale to nie wszystko. Przełomem w ochronie przeciwpożarowej cennego zabytku ma być instalacja nowoczesnego sytemu gaszenia mgłą wodną. Przy budynku muzeum umieszczony został podziemny zbiornik, a zgromadzona w nim woda w czasie pożaru czerpana będzie za pomocą pompy i tłoczona do instalacji gaśniczej wyposażonej w dysze mgłowe. Wewnątrz budynku będzie się znajdować aż 700 tego typu dysz. Zainstalowane zostaną one także na zewnątrz obiektu. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.