Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Ruszył całodobowy program monitorowania stanu Odry

Facebook

Ruszył pilotażowy 24-godzinny monitoring stanu Odry. Badania prowadzone są przy użyciu automatycznych sond pomiarowych i odbywają się w ośmiu miejscach na rzece - poinformował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Zamontowane urządzenia wykonują ciągłe pomiary parametrów fizyko-chemicznych wody Odry. Mierzą: temperaturę wody, tlen rozpuszczony, przewodność, odczyn pH.

Ze względów bezpieczeństwa służby nie ujawniają, w których dokładnie miejscach zlokalizowane są sondy. Wyniki przeprowadzanych pomiarów przesyłane są online i prezentowane w godzinnych odstępach na specjalnie przygotowanym przez GIOŚ portalu.

Obecnie trwa test systemu. Po jego zakończeniu dostęp do wyników zostanie udostępniony zainteresowanym organom i służbom

– poinformował rzecznik GIOŚ Maciej Karczyński.

Uruchomienie ciągłego monitoring rzeki Odry to efekt ustaleń Ministerstwa Klimatu i Środowiska z Instytutem Rybactwa Śródlądowego, Instytutem Ochrony Środowiska oraz Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Po ubiegłorocznym śnięciem ryb w Odrze GIOŚ opracował procedurę monitorowania obecności tzw. złotej algi (Prymnesium parvum) w rzece.

Oprócz regularnie prowadzonego monitoringu wód w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska pobierane są próbki wody w 20 punktach pomiarowych. Próbki trafiają do laboratorium, gdzie badany jest fitoplankton pod kątem obecności i liczebności złotej algi w Odrze.

Wprowadzona przez służby metodyka badań Odry wykracza znacząco poza obowiązki wynikające z dyrektyw unijnych, co powoduje, że wody Odry są najlepiej przebadanymi śródlądowymi wodami płynącymi w Europie

– podkreśla Maciej Karczyński.

Zweryfikowane dane z monitoringu interwencyjnego Odry w 20 punktach dwa razy w tygodniu znajdziecie tutaj.

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj