Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Ruszył nabór do programu „Ciepłe Mieszkanie”

Facebook

W ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” od dzisiaj gminy będą mogły starać się o dotacje na wymianę kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Oprócz właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych, którzy mogli skorzystać z dofinansowania już w pierwszej edycji programu – nowymi beneficjentami będą najemcy mieszkań komunalnych i wspólnoty od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

/materiały prasowe/Ciepłe Mieszkanie

Dzisiaj spotykamy się na Dolnym Śląsku, bo to właśnie ten region Polski najlepiej wykorzystał możliwości programu „Ciepłe Mieszkanie” w pierwszym naborze. Warto podkreślić, że najwyższa dotacja z dolnośląskiego obszaru przypadła Gminie Wałbrzych i jest to ponad 24 mln zł na dofinansowanie 1325 lokali w budynkach wielorodzinnych […]

– mówi Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

„Pierwszy nabór w „Ciepłym Mieszkaniu” w 2022 r. zakończył się sukcesem w wymiarze ogólnopolskim. Do tej pory mamy podpisane 374 umowy z gminami na ponad 746 mln zł, co pozwoli na realizację przedsięwzięć w przeszło 33,5 tys. lokali mieszkalnych. Z nowego budżetu programu (1,75 mld zł), mamy jeszcze do rozdysponowania około miliarda złotych. Tym razem przewidzieliśmy wyższe dotacje: do 41 tys. zł dla osób fizycznych i do 375 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych. Na wyższe dofinansowanie, tj. do 43,9 tys. zł mogą liczyć mieszkańcy najbardziej zanieczyszczonych gmin”

– informuje Paweł Mirowski, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze”.

Jesteśmy dumni, że ogłoszenie naboru do drugiej edycji jest właśnie tu na Dolnym Śląsku. Przypominam, że byliśmy liderami pierwszej edycji programu „Ciepłe Mieszkanie”. Zawarliśmy 71 umów na kwotę blisko 270 mln zł. Dzięki tym dotacjom w około 13 tysiącach lokali mieszkalnych (12 769) wymienione będą nieefektywne źródła ciepła. Nasze zaangażowanie i determinacja przyniosły wyjątkowe rezultaty, które przekładają się na realne korzyści dla dolnoślązaków”

– mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

/materiały prasowe/Ciepłe Mieszkanie

O programie „Ciepłe Mieszkanie”

„Ciepłe Mieszkanie” to odpowiednik programu „Czyste Powietrze”, kierowanego do właścicieli domów jednorodzinnych. Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe. A także poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz osób posiadających ograniczone prawa rzeczowe do lokali mieszkalnych. A także najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy oraz wspólnoty mieszkaniowej posiadającej od trzech do siedmiu lokali.

Dofinansowanie obejmuje demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenia lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. A na późniejszym etapie zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła, wykonania  stolarki okiennej i drzwiowej. A także przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja obejmie demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku. A także zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej. A także na przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

/materiały prasowe/Ciepłe Mieszkanie

Trzy poziomy dofinansowania

Program „Ciepłe Mieszkanie” składa się z czterech części. Pierwsze trzy dedykowane są osobom fizycznym, dla których obowiązują trzy poziomy dofinansowania uzależnione od dochodów oraz ostatnia, czwarta część, dla wspólnot. W drugim naborze kwoty dotacji zwiększono o ok. 10 proc. w stosunku do pierwszej edycji programu. Preferencyjne warunki (dodatkowe 5 proc. intensywności dofinansowania, co przekłada się także na wyższe dofinansowanie) przewidziano dla mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce.

Podstawowy poziom dofinansowania – przy dochodach do 135 tys. zł rocznie – to szansa na dotację do 16,5 tys. zł. Jednak nie więcej niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny. A także do 35 proc. w przypadku lokali z gmin najbardziej zanieczyszczonych (do 19 tys. zł). Podwyższone dotacje przewidziano przy dochodach do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym. A do 2651 zł w jednoosobowym. Chodzi tutaj o przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego. Wówczas można starać się o 27,5 tys. zł, do 60 proc. kosztów kwalifikowanych lub 29,5 tys. zł (do 65 proc. kosztów) jeśli to lokal z listy gmin najbardziej zanieczyszczonych.

Najwyższe wsparcie otrzymają ci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym. I 1526 zł w jednoosobowym lub jest ustalone prawo do jednej z czterech form zasiłku. Wówczas na przedsięwzięcie przewidziano aż do 41 tys. zł wsparcia (do 90 proc. kosztów kwalifikowanych) lub do 43,9 tys. zł (do 95 proc. kosztów) dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Czwarta część programu, adresowana do wspólnot mieszkaniowych, to też różne opcje dotacji, każda maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych. Do 350 tys. zł wsparcia można uzyskać w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła. Do 360 tys. zł jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła). I 150 tys. zł jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

/materiały prasowe/Ciepłe Mieszkanie

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj