Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Zarządca Trzonolinowca: wkrótce podpisanie umowy z Politechniką Wrocławską na szczegółową ekspertyzę budynku

Facebook

Podpisanie w najbliższym czasie umowy z Politechniką Wrocławską na szczegółową ekspertyzę techniczną tzw. Trzonolinowca - powstałego w latach 60. ubiegłego wieku we Wrocławiu budynku mieszkalnego – zapowiedział w rozmowie z PAP Sławomir Łata, prezes spółki Zarządca, administrującej blokiem.

/fot. Piotr Karpiewski/

24 lipca mieszkańcy Trzonolinowca zostali poinformowani przez zarządcę bloku o wynikach ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku. Ekspertyza została zlecona przez wspólnotę mieszkaniową po tym, jak w styczniu tego roku nakazał jej sporządzenie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocław. W opracowaniu wskazano m.in., że należy „jak najszybciej opróżnić budynek, ewakuując pozostających w nim mieszkańców, zabezpieczyć teren, opracować projekt naprawy lub rozbiórki budynku”.

Trzy dni później, 27 lipca, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia Przemysław Samocki stwierdził, że opracowanie, które powstało na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej nie spełnia wymogów ekspertyzy i uznał je za nierzetelne. Zapowiedział wówczas też egzekucję nakaz sporządzenia ekspertyzy technicznej, który został wydany w styczniu.

„Będziemy wymagać od wspólnoty mieszkaniowej, aby przedłożyła wiarygodną, rzetelną ekspertyzę techniczną, na podstawie której będzie można stwierdzić jaki jest stan techniczny budynku i jakich wymaga to działań ze strony nadzoru budowalnego”

– powiedział wówczas Samocki.

Samocki powiedział, że do tej pory Powiatowy Nadzór Budowlany dla miasta Wrocławia nie otrzymał od zarządcy Trzonolinowca informacji o podpisaniu umowy z nowym wykonawcą ekspertyzy.

„Prowadzimy postepowanie egzekucyjne, wydaliśmy postanowienie o nałożeniu grzywny, które został zaskarżone i musimy poczekać, aż to zażalenie zostanie rozpatrzone”

– powiedział Samocki uściślając, że grzywna został nałożona, ponieważ nadzór budowalny nie otrzymał ekspertyzy technicznej i protokołu z kontroli budynków, którą zlecił.

W poniedziałek prezes spółki Zarządca (administrującej Trzonolinowcem) Sławomir Łata powiedział, że umowa na przeprowadzenie szczegółowej ekspertyzy budynku zostanie wkrótce podpisana z Politechnika Wrocławską.

„To ma być szeroka ekspertyza, która określi dokładnie stan techniczny budynku, wskaże cały zakres koniecznych prac remontowych oraz spełni wszystkie wymogi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego”

– powiedział Łata. W umowie zapisano, że przeprowadzanie ekspertyzy będzie trwać 12 tygodniu.

Na początku sierpnia do dolnośląskiego konserwatora zabytków wpłynął wniosek od wspólnoty mieszkaniowej o wpis Trzonolinowca do rejestru zabytków. Taka forma ochrony pozwoli na ubieganie się o dotacje na remont modernistycznego budynku.

Prezes Łata wyraził nadzieję, że wkrótce budynek zostanie wpisany do rejestru zabytków.

„To umożliwi nam poszukiwanie środków na remonty”

– powiedział.

Trzonolinowiec to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków modernistycznych we Wrocławiu, który powstał w latach 1961-1967 przy ul. Kościuszki. Został zaprojektowany przez Andrzeja Skorupę i Jacka Burzyńskiego. Blok ma 12 kondygnacji, na których mieszczą się 44 mieszkania. Podstawą konstrukcji budynku jest żelbetonowy trzon, na którym osadzono stropy na stalowych linach.

Trzonolinowiec w znacznej części stanowi własność prywatną. Gmina Wrocław jest mniejszościowym właścicielem lokali wyodrębnionych w budynku – do zasobu miejskiego należy 11 spośród 44 mieszkań.

źródło: PAP

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 8 grudnia 2023