Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Ruszył nabór na stypendia artystyczne. Sprawdź jak złożyć wniosek

Facebook

To już dziesiąty nabór na stypendia artystyczne na sześć i dwanaście miesięcy 2024 roku. Do tej pory Wrocław przyznał stypendia dla blisko 200 twórców na łączną kwotę blisko 4 milionów złotych.

/zdjęcie ilustracyjne

Wśród stypendystów znajdują się takie osoby, jak Filip Zawada, laureat konkursu 30 Kreatywnych Wrocławia i finalista nagrody Nike czy Zbigniew Makarewicz, profesor zwyczajny ASP im. Egeniusza Gepperta we Wrocławiu, neoawangardowy rzeźbiarz i performer, ale także jeszcze młodsi twórcy.

To jest ogromna pomoc. Podejrzewam, że bez otrzymania tego stypendium nie mógłbym zrealizować swojego projektu, także ogromnie się cieszę i rzeczywiście czuję się wyróżniony

– powiedział laureat w dziedzinie muzyki, Mateusz Rybicki.

W najnowszej edycji stypendiów wnioskować o wyróżnienia mogą sami twórcy, przedstawiając dotychczasowy dorobek i projekt przedsięwzięcia związanego z Wrocławiem w kategoriach: film, literatura, muzyka, taniec, teatr i sztuki wizualne. Autorski zamysł należy opisać, podać cel i zakładane rezultaty, pamiętając, że stypendium nie może być wydatkowane na zakup środków trwałych, dofinansowanie nauki czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Miasta, które poświęcają się kulturze i mają wysoką kulturę, akceptację na rozwój, eksperyment, poszukiwania są też miastami, które przyciągają takich ludzi – ciekawszych, inteligentniejszych, z szerszymi horyzontami, którzy będą tworzyli takie miasta

– Cezary Iber, stypendysta w dziedzinie Teatr VII edycji 2022.

Ile wynosi stypendium?

Stypendium to 2500 zł miesięcznie, wypłacane przez 6 lub 12 miesięcy na podstawie umowy stypendialnej. W dziewięciu dotychczasowych edycjach przyznano 183 stypendia artystyczne (77 całorocznych oraz 106 półrocznych) na kwotę 3 825 000 zł.

Dzięki stypendium udało mi się zebrać materiały i napisać znaczną część powieści „Południe”, która już wkrótce zostanie opublikowana

– Agnieszka Kłos, stypendystka w dziedzinie literatury za rok 2020.

Co ważne, w najnowszej edycji konkursu stypendialnego UMW zrezygnował z oddzielnej kategorii „upowszechnianie kultury”. W to miejsce zostanie stworzona specjalna Nagroda Prezydenta Wrocławia.

Kultura to fundament, a zarazem najważniejsze dziedzictwo każdego społeczeństwa. Dlatego ogromnie się cieszę, że od przyszłego roku będziemy przyznawać specjalną nagrodę dla osób, które skupiają się w swojej pracy na upowszechnianiu i propagowaniu kultury

– mówi prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

Jak złożyć wniosek?

Oceny merytorycznej wniosków dokona Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Wrocławia. W skład Komisji wchodzić będą osoby reprezentujące Miasto Wrocław i środowiska artystyczne, naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Wzór wniosku znajdziecie TUTAJ.

Podpisane własnoręcznie lub za pomocą profilu zaufanego wnioski o stypendia należy składać w terminie do 2 października 2023 r.

Dokumenty można:

  • złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim Wrocławia (Wydział Kultury), ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
  • przesłać na ww. adres pocztą tradycyjną, na kopercie wpisując: „stypendia – Wydział Kultury”
  • przesłać za pomocą platformy ePUAP podpisane profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 grudnia 2023 r. Wyniki konkursu zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj