Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Aktywizacja więźniów. Urząd Pracy podpisał porozumienie z Zakładem Karnym

Facebook

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP), podpisał porozumienie z Zakładem Karnym nr 2 we Wrocławiu dotyczące współpracy w zakresie aktywizacji zawodowej osób osadzonych w zakładach karnych.

fot. tryjimmy /pixabay.com

– Naszym celem jest wsparcie inicjatywy wzrostu zatrudnienia osób odbywających karę pozbawienia wolności oraz osób opuszczających zakład karny. W ramach naszych działań będziemy prowadzili poradnictwo zawodowe w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz zorganizujemy tematyczne spotkania, a także przeprowadzimy programy aktywizacyjne na terenie zakładu karnego. Tymi działaniami chcemy przygotować osadzonych do podjęcia pracy po opuszczeniu placówki – mówi Marcin Szewczak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

– Taka obustronna współpraca w czasach panującej pandemii jest niezwykle istotna, ponieważ zmiany na rynku pracy są bardzo dynamiczne. Dzięki podjętej współpracy, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy może odpowiadać na zgłaszane przez zakład karny zapotrzebowanie na usługi rynku pracy,
w tym -niezwykle istotne- poradnictwo zawodowe. Jestem przekonany, że realizacja tego przedsięwzięcia przyniesie wymierne korzyści dla osadzonych – dodał Paweł Wybierała, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

DWUP jest również w trakcie podpisywania porozumień z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Głównym zadaniem wskazanym w treści porozumień jest rozprzestrzenianie informacji o wakatach i zapotrzebowaniu na pracowników straży pożarnej oraz policji w szkołach, na uczelniach i w Powiatowych Urzędach Pracy. Działania będą skierowane do nowych pracowników, ale także do strażaków i policjantów planujących przejście na emeryturę, którzy szukają pracy poza służbami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj