Radio Gra Wrocław Home

Moje Miasto Moje Radio • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – Uniwersytet Wrocławski w pierwszej 10 !

Facebook

Uniwersytet Wrocławski znalazł się w 10 najlepszych uczelni w kraju według konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Dzięki temu w najbliższych latach UWr (2020–2026) będzie otrzymywać  zwiększoną o 10% subwencję, a na co przeznaczane będą te środki ?

Łącznie spośród uprawnionych do startu w konkursie 20 najlepszych uczelni w Polsce międzynarodowy zespół ekspertów wyłonił 10, które będą otrzymywać subwencję zwiększoną właśnie o 10%, a pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie, ale nie znalazły się w pierwszej 10 otrzymają wsparcie finansowe jednak  subwencja zwiększona zostanie o 2%.

Uczelnie, które znalazły się w najlepszej 10 to między innymi Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska czy Uniwersytet Jagielloński zatem dla Wrocławia jest to na pewno spore wyróżnienie…

A Wnioski przedstawione przez uczelnie były oceniane pod kątem poziomu merytorycznego, istotności założonych celów dla podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni,  adekwatności opisywanych działań do założonych celów i potencjału uczelni.  Pierwsza ocena śródokresowa zostanie przeprowadzona w 2023 r., końcowa zaś – w 2026 r. Po tym czasie uczelnie będą miały możliwość przedłużenia finansowania na kolejne lata (2027‒2032). Jednak nie wszystkie. Co najmniej dwie szkoły wyższe, które uzyskają negatywny wynik lub znajdą się na najniższych miejscach listy rankingowej po ewaluacji, nie otrzymają dalszego finansowania. Zwolnione

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj