Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Ponad 100 kg śniętych ryb wyłowiono w Zbiorniku Czernica koło Wrocławia

Facebook

Około 100 kg śniętych ryb wybrano ze Zbiornika Czernica w powiecie wrocławskim. Nie wiadomo na razie co mogło spowodować pomór ryb – podały służby prasowe wojewody dolnośląskiego.

/fot. fb. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jak wynika z komunikatu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgłoszenie o śniętych rybach w Zbiorniku Czernica wpłynęło do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w czwartek.

Według uzyskanych informacji, ze zbiornika wybrano ok. 100 kg śniętych ryb. Przeprowadzono oględziny Zbiornika Czernica i kanału łączącego zbiornik z rzeką Odrą wraz z poborem prób wody. Oględzinom poddano całą linię brzegową

– podało biuro prasowe Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Inspektorzy zmierzyli podstawowe parametry wody w różnych punktach. Pobrano próby do dalszych analiz w zakresach: fitoplankton + Prymnesium parvum, ChZT, BZT5, azot, fosfor, zawiesina, prymnezyna, barwa, zapach, sód, chlorki, siarczany.

W komunikacie podkreślono, że barwa wody była charakterystyczna dla tego zbiornika; nie odnotowano miejscowych zmian barwy wody, chemicznego zapachu ani innych śladów mogących świadczyć o zanieczyszczeniu wody.

Z analizy podstawowych parametrów wody pobranej ze Zbiornika Czernica wynika, iż podwyższone są wartości w zakresie tlenu rozpuszczonego, nasycenia wody tlenem oraz pH wody. Nie zanotowano podwyższonego stanu przewodności. W głównym nurcie Odry parametry fizykochemiczne zbliżone są do średniej

– podano.

Po ujawnieniu śniętych ryb w Zbiorniku Czernica, wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski zwołał wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, w który online wzięli udział też m.in. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, wiceminister Jacek Ozdoba oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska Krzysztof Gołębiewski.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj