StartWiadomości Wiadomości dnia

Do godziny 15:00 chętni mają czas na to, by udać się do szkół pierwszego wyboru  i zanieść kopie dokumentów – świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Wcześniej jednak kandydaci muszą wpisać wynik egzaminu, oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie do internetowego systemu rekrutacyjnego.

Inna procedura obowiązuje w stosunku do tych, którzy wymagają specjalnego kształcenia. Tutaj nie ma systemu elektronicznego, a rodzice kandydatów muszą złożyć do urzędu miejskiego oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia w oddziałach integracyjnych. Robi się to w budynku przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4.

Zostaw komentarz