Radio Gra Wrocław

Rodzina 500 plus: Kończy się czas na składanie wniosków dla rodzin, które chcą otrzymać wyrównanie od kwietnia

Już tylko dwa tygodnie na złożenie wniosku o 500 złotych na dziecko mają te rodziny, które chcą uzyskać wypłatę z wyrównaniem od kwietnia. We Wrocławiu rodzice złożyli już przeszło 31,5 tysiąca wniosków, do tej pory udało się rozpatrzyć niespełna 60% z nich.

Przez pierwsze tygodnie przyjmowania dokumentów urzędnicy skupili się głównie na tym zadaniu. Nie było to łatwe, bo we wnioskach jest pełno błędów, zwłaszcza jeżeli są one składane przez internet lub za pośrednictwem banku:

3miechy500plus_1

– mówi Anna Józefiak-Materna, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak dodaje, sprawę utrudnia fakt, że bywają poważne problemy z pisemnym skontaktowaniem się z wnioskodawcami:

3miechy500plus_2

Dużo zachodu jest też z wnioskami składanymi przez rodziny osób rozwiedzionych. Bywa, że oboje byli małżonkowie wpisują na wniosku – jako swoje pierwsze dziecko – najstarsze dziecko z zakończonego związku. Także tutaj potrzebne są dodatkowe procedury sprawdzające. Opóźnień w realizacji programów i wypłat raczej jednak nie będzie, podkreśla dyrektorka MOPS:

3miechy500plus_3

Według szacunków Urzędu Wojewódzkiego, we Wrocławiu miało być 30 tys. dzieci uprawnionych do otrzymania pieniędzy z programu. Już teraz – tylko z wydanych decyzji – wiadomo, że jest ich ponad 42 tysiące. Według przewidywań urzędników, do ostatniej chwili na złożenie dokumentów czeka jeszcze kilka tysięcy rodzin. Czy wobec tego będzie lawina  wniosków pod koniec miesiąca?

3miechy500plus_4

Ile do tej pory pieniędzy poszło we Wrocławiu na program 500+?

3miechy500plus_5

– mówi Andrzej Mańkowski, wicedyrektor MOPS. Do obsługi programu w naszym mieście skierowano 180 przeszkolonych osób: 100 dotychczasowych pracowników MOPS, 50 nowo zatrudnionych i 30 stażystów z urzędu pracy. Wnioski są przyjmowane w 13 stałych punktach na terenie miasta. Gdzie najlepiej się udać jeszcze w tym miesiącu, by otrzymać wypłatę z wyrównaniem?

3miechy500plus_6

– zachęca Mańkowski.