StartWiadomości Wiadomości dnia

Stypendia dla studentów czekają

Tysiąc złotych miesięcznie mogą wywalczyć żacy, którzy zostali laureatami olimpiad przedmiotowych lub konkursów. Jest też wsparcie dla tych, którzy zamierzają studiować na zagranicznej uczelni.

Jest sześć różnych kategorii stypendialnych. Student aplikujący po miejskie pieniądze powinien wyróżniać się szczególnymi osiągnięciami w którejś z dziedzin wiedzy, których one dotyczą. Na przykład stypendium im. Ludwika Hirszfelda – znanego wrocławskiego lekarza – przewidziane jest dla osób, które wykazały się niezwykłą wiedzą z dziedziny biologii i medycyny. Max Born, pochodzący z Wrocławia fizyk, jest natomiast patronem stypendium dla wybitnych młodych chemików i fizyków.

Są jeszcze stypendia za osiągnięcia w dziedzinie matematyki, nauk społecznych i humanistycznych, sztuki oraz w zakresie badań interdyscyplinarnych.

Jak aplikować? Możecie sprawdzić na stronach Wrocławskiego Centrum Akademickiego – wca.wroc.pl.

Zostaw komentarz