Radio Gra Wrocław

Szkolenia żołnierzy Wojska Obrony Terytorialnej. Można rekrutować

Wyposażenie dostali we Wrocławiu, szkolą się w Kłodzku, a przysięgę złożą w Świdnicy. Prawie setka nowych żołnierzy 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej będzie w gotowości do niesienia pomocy naszemu regionowi.

/informacja prasowa

Ochotnicy najpierw przeszli przez rejestrację, następnie czekali na umundurowanie, broń i wyposażenie wojskowe, tak rozpoczął się dzień dla tej kilkudziesięcioosobowej grupy.

/informacja prasowa

Po dopełnieniu wszelkich formalności ochotnicy wyruszyli na poligon do Kłodzka. Tam przejdą szkolenie podstawowe, czyli tak zwaną „szesnastkę” – mówi ppłk Andrzej Brzozowski, dowódca zgrupowania poligonowego.

Kto znajdzie się w grupie?

Wśród ochotników są przedstawiciele zróżnicowanych profesji, grup społecznych, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Niektórzy z nich startują po raz drugi.

/informacja prasowa

W najbliższą niedzielę do tej grupy dołączą uczestnicy tzw. „ósemki”, czyli szkolenia uzupełniającego dla powołanych, którzy już kiedyś służyli w Wojsku Polskim. Szkolenia podstawowe i wyrównawcze przeprowadzone zostaną na obiektach wojskowych w Kłodzku i jego okolicach. Zakończy je uroczysta przysięga, zaplanowana na 3 grudnia na Rynku w Świdnicy.

/informacja prasowa

Co trzeba zrobić, jeśli jesteś zainteresowany podjęciem służby?

Przede wszystkim musisz złożyć wniosek o powołanie do WOT w WCR właściwym dla Twojego miejsca zameldowania osobiście lub pocztą. Wniosek możesz też wypełnić na miejscu w WCR. Do wniosku dołącz:

  • Kserokopię dowodu osobistego
  • Kserokopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie
  • Dołącz inne dokumenty, które mogą być przydatne, na przykład: jeśli jesteś członkiem organizacji pro obronnej – dołącz pisemne referencje członka
  • Jeśli ukończyłeś klasę mundurową – dołącz świadectwo
  • Dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje: np.: certyfikaty językowe, ukończone kursy szkolenia i uzyskane specjalizacje zawodowe.

Jeśli jesteś zainteresowany, masz pytania i wątpliwości, skontaktuj się z osobą rekrutującą w twoim powiecie TUTAJ.

/informacja prasowa