Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Waloryzacja emerytur i rent. O ile wzrosną?

Facebook

Od piątku (1 marca) ZUS ruszy z wypłatą zwaloryzowanych emerytur i rent. Coroczna waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. W tym roku wypłaty wzrosną o 12,12 procenta.

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS są waloryzowane każdego roku. Polega to na pomnożeniu kwoty wypłaty w wysokości przysługującej na koniec lutego danego roku przez wskaźnik waloryzacji. Wysokość wskaźnika waloryzacji uzależniona jest od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok i powiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Przypominam, że waloryzacja jest robiona automatycznie a to oznacza, że do ZUS nie trzeba składać żadnych wniosków o podwyższenie emerytury o wskaźnik waloryzacji

– mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Bardzo łatwo samodzielnie obliczyć wysokość swojej zwaloryzowanej wypłaty. Wystarczy kwotę brutto emerytury pomnożyć przez 112,12 proc.

– wyjaśnia.

W tym roku emerytury i renty zostaną podniesione procentowo. A ostateczna wysokość wskaźnika – 112,12 procent – została opublikowana 12 lutego w Monitorze Polskim komunikatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kwoty najniższych rent, emerytur i dodatków po waloryzacji

Po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2024 r. wyniesie  1335,72 zł. Do kwoty 1780,96 zł podniesiona zostanie też renta socjalna.

Wzrośnie też kwota graniczna świadczenia uzupełniającego (SU) do 2 419,33 zł. A także wysokość świadczenia honorowego dla stulatków, którzy swoje setne urodziny obchodzić będą po 29 lutym. Od 1 marca świadczenie honorowe wynosić będzie 6 246,13 zł.

Wzrosną też dodatki do świadczeń

Oprócz świadczeń długoterminowych waloryzacja obejmie także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. W ZUS waloryzacji podlegają nie tylko świadczenia długoterminowe ale również dodatki do tych świadczeń. Chodzi tutaj np. o dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych. A także świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2024 roku.

I tak dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie z 553,30 zł do 620,36 zł, dodatek pielęgnacyjny z 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek za tajne nauczanie 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji z 441,59 zł do 495,11 zł, ryczałt energetyczny z 255,17 zł do 299,82 zł.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj