Radio Gra Wrocław

Wirtualna rzeczywistość na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Na Uniwersytecie Medycznym otwarto Pracownie Innowacyjnej Edukacji Medycznej. W takim miejscu studenci będą mogli przećwiczyć w świecie wirtualnym, za pomocą technologii VR, procedury diagnostyczno-terapeutyczne, z którymi będą musieli zmierzyć się w swoim przyszłym zawodzie.

/Tomasz Walów/UMW

Zajęcia z zastosowanie technologii nie mogą zastąpić pracy z pacjentem, jednak nie to jest ich celem.

Mamy 2 pomieszczenia, łącznie 14 stanowisk, w których możemy prowadzić zajęcia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Możemy realizować różne scenariusze, od prostych, gdzie uczymy procedur przy przyjęciu pacjenta do szpitala, mamy również scenariusze wewnętrzna ambulansu, ale również możemy takie scenariusze budować, żeby studenci mieli styczność z pacjentem, z którym być może podczas zajęć nie będą mieli okazji się spotkać. Dlatego, że będzie to rzadka jednostka chorobowa, a poprzez takie zajęcia, poprzez parametry, które możemy ustawić, możemy takiego pacjenta zasymulować

– mówi dr Paweł Gawłowski, kierownik pracowni.

Jaki jest cel tych zajęć?

Tutaj student nie nauczy się technicznie na przykład jak podłączyć kroplówkę, jak założyć dojście do naczyniowe, czyli wenflon. Jak skutecznie uszczelnić maskę do wentylacji tego pacjenta, ale musi wiedzieć jak zareagować. To jest ten pomost pomiędzy wykładem, seminarium a tym, co się dzieje w centrum symulacji już z wykorzystaniem symulatorów wysokiej wierności. No i na ćwiczeniach klinicznych

– wyjaśnia dr Paweł Gawłowski

/Tomasz Walów/UMW

Którzy studenci będą mogli z tego skorzystać?

Na wszystkich kierunkach. Na przykład, mamy pierwszą pomoc, więc pewne elementy możemy tu ćwiczyć. Część kierunków ma kwalifikowaną pierwszą pomoc, ale wszystkie kierunki medyczne w jakiś sposób spotykają się z tym pacjentem, nawet na kierunku fizjoterapia

Nowoczesna pracownia stała się częścią Centrum Symulacji Medycznej. Jakie jeszcze zajęcia się w nim odbywają?

Centrum symulacji daje możliwość zarówno ćwiczeń na trenażerach, na przykład, gdzie mogą nauczyć się wykonywania dojścia do naczyniowego czy szycia, ale również są to też pracownie wysokiej wierności, gdzie właśnie to, co widzieliśmy tutaj, dzieje się już z wykorzystaniem fantomów. Jest to sala porodowa, gdzie studenci mogą taki poród odebrać. Jest to SOR pediatryczny, gdzie trafiają rodzice z dziećmi, od tych najmniejszych, po trochę większe i tak naprawdę, jest to odwzorowanie tego, co mamy w centrum symulacji, właściwie jest to jeden do jednego z tym, co za chwilę student zastanie na przykład na praktykach.

– mówi dr Paweł Gawłowski.

Pracowania wyposażona jest w 14 stanowisk do medycznej symulacji komputerowej, wykorzystujące dwa nowe systemy. Systemu te pozwalają na ćwiczenie całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego w wirtualnej rzeczywistości. Zakładając okulary VR i siadając przed ekranem komputera, student przenosi się do ambulansu lub szpitala, SOR, w zależności od tematyki prowadzonych zajęć. Łącznie w jednej symulacji może brać udział 6 studentów.

/Tomasz Walów/UMW