StartWiadomości Wiadomości dnia

Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność

Jednym z najważniejszych tematów podczas zjazdu socjologicznego jest sesja poświęcona zmianom klimatycznym…

Mówi dr hab. Katarzyna Kajdanek, prof. UWr Zakład Socjologii Miasta i Wsi, Wydział Nauk Społecznych UWr

Kolejny ważny problem, które zostanie poruszony to problem migracji…

Jak podkreślają organizatorzy, absolwenci socjologii łatwo odnajdują się na rynku pracy i są pożądani przez pracodawców…

Mówi dr hab. Marcelina Zuber – prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UWr, ds. nauki i współpracy z zagranicą

Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny odbywa się od 11 do 14 września na Stadionie Wrocław. Weźmie w nim udział około 1300 uczestników, głównie socjologów, ale i innych przedstawicieli nauk społecznych…

Mówi dr hab. Mikołaj Pawlak = Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW

SZCZEGÓŁOWY PLAN IMPREZY: TUTAJ!

Całe wydarzenie odbywa się na Stadionie Wrocław. Zainteresowani, którym nie uda się dotrzeć do Wrocławia mogą śledzić imprezę w internecie. Wybrane wydarzenia – w tym wykład otwarcia i końcowa sesja plenarna „Rewolucja czy reprodukcja” – będą transmitowane online.

Piotr Krejner

Piotr Krejner

Zostaw komentarz