StartSport W Radiu Gra Wiadomości Wiadomości dnia

Modern Futbol a świat kibiców

Modern football to postnowoczesne zjawisko społeczno-kulturowe, które wprowadza do piłki nożnej reguły obowiązujące w ekonomii, gospodarce, logistyce, organizacji imprez i systemach bezpieczeństwa publicznego. Zjawisko to łączy się z wieloma dziedzinami współczesnego świata, co prowadzi m.in. do spontanicznie powstających ruchów społecznych pod hasłem against modern football.

Mówi, Jakub Kurowski – koordynator projektu Kibice Razem

Podczas konferencji przedstawiono wiele wyników badań…

Modern Futbol a świat kibiców rozwija się z roku na rok.

Jednym z gości konferencji był Janusz Kołodziej…

Jakie tematy zostały omówione podczas referatów?

A który zrobił największe wrażenie na Januszu Kołodzieju?

Poruszono również temat zaniku zjawiska tzw. „Hoolifana”.

Takie przedstawienie wywołało spore emocje wśród obecnych przedstawicieli klubów kibica…

Jak tłumaczą organizatorzy, piłka nożna jest najbardziej popularną dyscypliną sportową na świecie, nawet w krajach, które nie liczą się w polityce, gospodarce, kulturze, sporcie. Jest jednocześnie dyscypliną mającą olbrzymi wpływ na politykę, gospodarkę i kulturę. Kluby piłkarskie są współcześnie firmami podlegającymi wszelkim zasadom ekonomii a środowisko kibiców piłkarskich jawi się jako złożone i mało przewidywalne.

Piotr Krejner

Piotr Krejner

Zostaw komentarz