Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Rusza Program Nasze Podwórko

Facebook

Podwórko za złotówkę i możliwość otrzymania dofinansowania do 100 tys. zł na inicjatywy zgłaszane przez jego mieszkańców.

/materiały prasowe/UMW

Aby zachęcić mieszkańców wspólnot do brania spraw w swoje ręce, powstał w mieście program wydzierżawiania gminnych podwórek za symboliczną złotówkę. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk 24 października podpisał stosowane zarządzenie, które określa warunki i zasady dzierżawy oraz dofinansowania.

Jakie są najważniejsze założenia?

Stawiamy na dobrosąsiedzką współpracę i zachęcamy współwłaścicieli, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie z jednego podwórka do podjęcia stosownej uchwały i zawarcie wspólnej dzierżawy terenu za 1 zł

– mówi Jan Bujak, dyr. Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji UM Wrocławia.

Co ważne, dzierżawa w wysokości 1 zł netto rocznie może obejmować całość podwórka lub jego fragment wydzielony w sposób naturalny ogrodzeniem, zielenią lub ciągiem garaży.

Program Nasze Podwórko ma zachęcać wspólnoty do przejęcia obowiązków utrzymania terenów zewnętrznych, a w zamian daje możliwość stworzenia najbliższego otoczenia na miarę oczekiwań. Dla jednych będą to kwietne rabaty i nasadzenia zieleni, dla innych miejsca parkingowe lub dodatkowe ławki. Niemałą zachętą będzie dofinansowanie w kwocie do 100 tys. zł.

Niezbędnym warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest podjęcie stosownej uchwały przez wspólnotę lub spółdzielnię. A optymalnie przez wszystkie wspólnoty czy spółdzielnie o dzierżawę całego wnętrza podwórzowego oraz przedstawienie projektu obejmującego dofinansowanie.

Na co można pozyskać dofinansowanie?

Na nasadzenia zieleni niskiej i średniej, doposażenie placów zabaw, placów gier czy boisk, organizację miejsca zbiórki odpadów, montaż elementów małej architektury czy miejsca postojowe

– wymienia Monika Tendaj-Bielawska ze spółki Wrocławskie Mieszkania.

Te ostatnie z zastrzeżeniem, że nie mogą stanowić więcej niż 60% terenu.

Przekazując mieszkańcom zarządzanie najbliższym terenem miasto daje możliwość realizacji własnych inicjatyw poprawiających funkcjonalność i estetykę przyległych do budynków terenów, ale przede wszystkim budowania poczucia wspólnoty wśród mieszkańców i utożsamiania się z najbliższym otoczeniem. Promujemy i nagradzamy dobrosąsiedzkie relacje i wspólne inicjatywy

– podkreśla prezydent Jacek Sutryk.

Oprócz kompleksowych rewitalizacji wnętrz, których w latach 2021-2024 przeprowadzimy 35, chcemy zachęcać mieszkańców do oddolnych inicjatyw, by mieli wpływ na poprawę jakości najbliższego otoczenia

– dodaje.

/materiały prasowe/UMW

We Wrocławiu jest blisko 1000 wnętrz i kwartałów podwórzowych. W większości dużych o powierzchni ponad 1 ha, ale nie brakuje też mniejszych, kameralnych, którymi mieszkańcy opiekują się w wolnym czasie jak swoimi, sadząc rośliny i wykonując prace ogrodnicze.

Każde podwórko to trochę inna historia. Oczekiwania użytkowników determinuje dominująca grupa mieszkańców – osoby starsze mieszkające niekiedy w jednym miejscu przez całe życie czy rodzice z małymi dziećmi. Jako zarządcy spotkaliśmy się już z mniej standardowymi oczekiwaniami jak sąsiedzkie stoły czy wieszaki na bieliznę. Tym programem pozostawiamy mieszkańcom dowolność w kreowaniu najbliższej przestrzeni

– zaznacza Monika Tendaj-Bielawska.

Za realizację projektów, na które zostanie przyznane dofinansowanie odpowiadają zarządcy terenów gminnych: spółka Wrocławskie Mieszkania i Zarząd Zasobu Komunalnego.

Po udanych programach związanych m.in. z likwidacją pieców, rewitalizacją kamienic i ich otoczenia, to kolejny atrakcyjny projekt dla wrocławian. Szczególnie interesujące są zasady dzierżawy. Bez nadmiernych kosztów mieszkańcy będą mogli wykorzystać te tereny na swoje potrzeby

– zauważa Marek Dera, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe.

To inicjatywa, która podniesie komfort życia mieszkańców, a Jacek Sutryk to pierwszy prezydent Wrocławia, który, wsłuchując się w potrzeby mieszkańców, zaangażował się we współpracę ze spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami. Dowodem tego jest powołanie w 2019 roku Wrocławskiej Rady Spółdzielców jako podmiotu doradzającego sternikowi Wrocławia i przekazującego informacje o potrzebach oraz oczekiwaniach społeczności

– podkreśla z kolei Daniel Ryglowski, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szóstka.

Miasto nie wprowadza limitu realizowanych zadań, nie ma też ograniczonego czasu na przystąpienie do dzierżawy terenu na preferencyjnych warunkach. Wnioski w sprawie dzierżaw należy składać bezpośrednio do zarządców komunalnych.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj