Radio Gra Wrocław

SZOPy grasują w okolicy! Nowy sposób odbierania odpadów

Chcąc ułatwić mieszkańcom Wrocławia segregację odpadów, od początku roku na wrocławskich osiedlach pojawią się specjalnie samochody, tzw. SZOPy.  Będą odbierały odpady problematyczne, np. drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, czy opakowania po farbach - czyli to, co powinniśmy sami zawieźć do jednego z dwóch wrocławskich PSZOKów. 

– SZOP to nic innego jak Samochód Zbierający Odpady Problematyczne – takie, które niestety często trafiają do przydomowych pojemników na odpady, a powinny na PSZOK. Mamy nadzieję, że ten rodzaj usługi spodoba się mieszkańcom Wrocławia i będą z niego licznie korzystać. Dzięki czemu selektywna zbiórka odpadów będzie łatwiejsza i bardziej efektywna – wyjaśnia Bartosz Małysa, prezes Ekosystemu.

Rozkład jazdy SZOPów – godzina, dzień i miejsce postoju jest określony w harmonogramie dostępnym na stronie www.ekosystem.wroc.pl. (w zakładce: segregacja odpadów) Zgodnie z nim, odbiór z terenu poszczególnych osiedli, odbywać się będzie dwa razy w miesiącu, w ustalonych miejscach, gdzie przez dwie godziny samochody będą czekały na mieszkańców.

– Miejsca postoju SZOPa zostały ustalone w porozumieniu z Radami Osiedli oraz zarządcami nieruchomości tak, aby to były najbardziej optymalne i dostępne dla mieszkańców – dodaje Aleksandra Brzoza, pełnomocnik Zarządu Spółki WPO ALBA SA.

Termin rozpoczęcia realizacji nowej usługi będzie się różnił w zależności od rejonu Wrocławia. Pierwsi skorzystają z niej mieszkańcy Psiego Pola i Fabrycznej – już od 2 stycznia. Od 21 lutego SZOPy zaczną odbierać odpady z terenu nieruchomości położonych w rejonie Starego Miasta i Śródmieścia. Kolejne będą Krzyki.

– Mobilna zbiórka odpadów problemowych rozpocznie się już 2 stycznia. Warto podkreślić, że na każdym osiedlu wyznaczone zostały 2 stałe punkty, w których będzie czekał nasz samochód. W punktach tych SZOP będzie pojawiał się rotacyjnie. Przykładowo: na osiedlu Pilczyce pojazd pojawi się w środę w tygodniach parzystych na parkingu przy stadionie miejskim natomiast w środę w tygodniach nieparzystych będzie czekał przy ulicy Koszykarskiej. Dokładny harmonogram mieszkańcy znajdą na ulotkach, które w najbliższym czasie trafią do skrzynek pocztowych – informuje Karolina Kołacz, przedstawiciel spółki Chemeko-System Sp. z o.o.

 

Lista odpadów problematycznych, które będę bezpłatnie odbierały SZOPy:

– małogabarytowe urządzenia elektroniczne lub elektryczne,

– rozpuszczalniki,

– środki ochrony roślin

– lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe,

– oleje i tłuszcze jadalne,

– przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych

– farby, opakowania po farbach,

– tusze, tonery do drukarek,

– kleje, opakowania po klejach,

– lepiszcze i żywice

– detergenty,

– baterie, akumulatory,

– przeterminowane leki.

 

SZOP nie przyjmuje odpadów nieposegregowanych i odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.