Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Wrocław bierze udział w europejskim projekcie NEEST

Facebook

Ograniczanie zużycia energii i poprawa komfortu życia mieszkańców – to główne cele projektu NEEST, w którym bierze udział Wrocław. Z wypracowanych rozwiązań będą mogły korzystać inne polskie i europejskie miasta – by obniżać emisję gazów cieplarnianych. Trwa właśnie tworzenie modelu 3D zabudowy na obszarze między ul. Traugutta a Kościuszki.

/materiały prasowe/UMW

Na czym polega program?

NEEST to unijny projekt badawczy, którego efektem mają być gotowe modele transformacji energetycznych budynków – nie tylko kamienic, ale również bloków z tzw. „wielkiej płyty” czy instytucji publicznych, np. szkół. Wrocław współtworzy projekt razem z Krakowem, Łodzią, Rzeszowem i Warszawą oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Każde z pięciu miast wzięło na warsztat obszary o złożonej strukturze architektonicznej i własnościowej. Budynki są reprezentatywne w skali miasta i kraju. Docelowo, wspólnie wypracowane rozwiązania mają służyć mieszkańcom oraz zarządcom w innych lokalizacjach i miastach.

Obecnie skanujemy laserowo budynki na części Przedmieścia Oławskiego tak, by otrzymać ich wirtualne modele. Dzięki temu, z pomocą nowych technologii, możemy testować na nich propozycje rozwiązań, które pomogą w ograniczeniu zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej. Zwiększając efektywność energetyczną budynków, mieszkańcy płaciliby niższe rachunki

– mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektorka Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Efektem programu będzie katalog z rozwiązaniami wypracowanymi przez Wrocław i pozostałe cztery miasta. Mówimy tu nie tylko o zmianach technologicznych, ale także legislacyjnych

– dodaje.

Co powstanie w ramach projektu NEEST?

  • baza wiedzy i narzędzi do zarządzania redukcją emisji
  • techniczne i organizacyjne rozwiązania modernizacji budynków
  • schematy rewitalizacji przestrzeni między budynkami
  • wzorcowe przykłady zaangażowania społeczności lokalnej
  • modele finansowania
  • rekomendacje polityczne na poziomie regionalnym i krajowym

Warto podkreślić, że w ramach projektu miasto nie otrzymało finansowania na działania inwestycyjne. Właściciele budynków lub zarządcy będą jednak mogli w przyszłości ubiegać się o wsparcie, również finansowe, w programach inwestycyjnych, wykorzystując wnioski wypracowane w projekcie NEEST

– mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska.

Jedną z największych barier w realizacji transformacji klimatycznej są braki funduszy, braki opłacalnych mechanizmów finansowych dla mieszkańców i samorządów. Rekomendacje zmian legislacyjnych, wypracowanych właśnie w projekcie NEEST, mają przyczynić się do próby zlikwidowania tej bariery.

W sąsiedztwie kamienic, przedszkola i muzeum

Kwartał na Przedmieściu Oławskim między ulicami: Traugutta, Prądzyńskiego, Kościuszki, Komuny Paryskiej i Więckowskiego został wybrany do pilotażu ze względu na zróżnicowany teren. Znajdują się tu zarówno kamienice, budowane jeszcze u progu XX wieku, jak i nowsze budynki wielorodzinne. Znajdziemy tu również infrastrukturę publiczną.

Aby otrzymać niezwykle dokładnie odwzorowane modele tego obszaru, zarówno budynków i podłoża, musimy przy użyciu mobilnego skanera przejść przez ten obszar i dokonać pomiarów. Dane, które pozyskujemy w trakcie tego procesu to swoista chmura punktów, będąca cyfrowym odwzorowaniem tego, co tutaj widzimy. Daje ona metryczne dane o obiekcie, a to już pozwoli, po komputerowym przetworzeniu, wykonać modele 3D obiektów w tym kwartale miasta

– mówi o procesie przedstawiciel firmy TDEC Group ze Skawiny.

Co ważne, metoda pomiaru nie jest w żaden sposób inwazyjna.

Kluczowy głos mieszkańców

Do przygotowania rozwiązań, niezbędny będzie również głos mieszkańców skanowanych obszarów. Ich pomysły, uwagi i obserwacje, związane ze zużyciem energii, będą zbierane wiosną za pośrednictwem specjalnych ankiet. W kształtowaniu koncepcji technologicznej biorą także udział zarządcy budynków.

W tym roku zorganizowane zostaną także warsztaty z grupami interesariuszy, którzy przekażą swoje rekomendacje. Będą ważnym elementem finalnego produktu projektu NEEST – uniwersalnego katalogu do wykorzystania w innych europejskich miastach.

Partnerami projektu NEEST– NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories są polskie miasta – Kraków (jako lider), Łódź, Rzeszów, Warszawa i Wrocław oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt NEEST jest realizowany w ramach Misji 100 Neutralnych dla Klimatu i Inteligentnych Miast do 2030 roku i ma pomóc w osiągnięciu unijnego celu „fit for 55”, czyli redukcji emisji cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku. Potrwa do maja 2025 roku. Jest on w pełni finansowany w ramach programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020, za pośrednictwem NetZeroCities  w ramach umowy o dotację nr 101036519. Jego budżet to ok. 1,5 mln euro.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj