Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Wszystkich Świętych – uważajcie na zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach

Facebook

Rozpoczyna się długi, listopadowy weekend. Okres Wszystkich Świętych i dnia Zadusznego. W okolicach największych wrocławskich nekropolii trzeba liczyć się ze sporymi utrudnieniami. Na kierowców czekają zmiany związane z organizacją ruchu a dla tych co wybiorą komunikację miejską - dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe. Od soboty w rejon cmentarza Osobickiego kursują także specjalne melexy.

Można nimi dojechać od parkingu, wzdłuż ogrodzenia do wejścia. To komercyjna usługa, która ma ułatwić odwiedziny grobów bliskich osób szczególnie starszym osobom.

Mówi Łukasz Dutkowiak z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Policjanci do końca weekendu będą patrolować okolice cmentarzy.

Szczególnych utrudnień spodziewajcie się w okolicach ulicy Buforowej.

Mówi Andrzej Brzoza z Zarządu Zieleni Miejskiej.

1 listopada będzie zamknięte wiele ulic.

Organizacja ruchu przy wrocławskich cmentarzach.

1. CMENTARZ OSOBOWICKI

Od 27 października 2018 r. (sobota) w rejonie Cmentarza Osobowickiego na ulicy Łużyckiej obowiązywać będą ograniczenia w parkowaniu pojazdów.
Dla komunikacji indywidualnej funkcjonuje parking niestrzeżony na 250 miejsc postojowych usytuowany pomiędzy cmentarzem, a nasypem kolejowym.
W dniu 1 listopada 2018 r. zamyka się dla ruchu kołowego ogólnodostępnego z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI ulicę Osobowicką – na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego.
W dniu 1 listopada 2018 r. zamyka się dla ruchu kołowego ogólnodostępnego z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI następujące ulice:
– Osobowicką – na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego,
– Bezpieczną,
– Łużycką,
– Jugosłowiańską oraz przyległe ulice osiedla Różanka,
– Władysława Reymonta – na odcinku od ulicy Kleczkowskiej do ulicy Na Polance, dla kierunku wyjazd z Miasta.
Postój TAXI wyznaczono na ulicy Osobowickiej przed skrzyżowaniem z ulicą Łużycką.
W dniu 1 listopada 2018 r. na moście Milenijnym na odcinku od Popowickiej do Osobowickiej (kierunek od Popowickiej) prawy pas ruchu funkcjonować będzie wyłącznie jako pas dla komunikacji autobusowej.
Na ulicy Władysława Reymonta na odcinku od ulicy Łowieckiej do ulicy Kleczkowskiej torowisko tramwajowe w dniu 1 listopada 2018 r. przeznaczone będzie wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej.
W dniu 1 listopada 2018 na ulicy Kleczkowskiej od ulicy Reymonta do ulicy Struga zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu.
Dla potrzeb komunikacji indywidualnej zorganizowany zostanie parking na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej. Parking funkcjonować będzie w dniu 31 października 2018 r. w godz. 8.00 – 20.00, w dniu 1 listopada w godz. 7.00 – 20.00 – parking bezpłatny.
Dojazd do parkingu odbywać się będzie następującymi ulicami:
Z KIERUNKU PÓŁNOCNEGO – Poznań, Leszno:
– ul. Żmigrodzką,
– Obwodnicą Śródmiejską,
– ul. Obornicką.
Z KIERUNKU POŁUDNIOWEGO – Jelenia Góra, Kudowa Zdrój, Wałbrzych:
– m. Uniwersyteckim,
– ul. Drobnera,
– ul. Probusa,
– ul. Trzebnicką,
– m. Trzebnickim,
– ul. Żmigrodzką,
– ul. Broniewskiego,
– ul. Obornicką.
Z KIERUNKU ZACHODNIEGO – Zielona Góra, Lubin:
– ul. Kosmonautów,
– ul. Lotnicza,
– Obwodnicą Śródmiejską,
– m. Milenijnym,
– ul. Obornicką.
Z KIERUNKU WSCHODNIEGO – Opole, Oława:
– m. Uniwersyteckim
– ul. Drobnera,
– ul. Probusa,
– ul. Trzebnicką,
– ul. Ołbińską,
– m. Trzebnickim,
– ul. Żmigrodzką,
– ul. Broniewskiego,
– ul. Obornicką.
Wzorem roku ubiegłego przewidziane jest uruchomienie prywatnej komunikacji meleksami, która będzie kursować wzdłuż ogrodzenia cmentarza na odcinku od parkingu przy ulicy Osobowickiej do trzeciego wejścia. Funkcjonować będzie ona 27 i 28 października 2018 r. oraz od 31 października do 1 listopada 2018 r.

2. CMENTARZ GRABISZYŃSKI

W dniu 28 października 2018 r. od godz. 18:00 dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego część jezdni bocznej ulicy gen. Józefa Hallera.
W dniu 27 października 2018 roku od godzin porannych teren przy bramie bocznej cmentarza przeznacza się dla potrzeb pętli autobusowej.
W dniu 1 listopada 2018 r. zamyka się dla ruchu kołowego z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI ulicę Grabiszyńską na odcinku od ulicy Ostrowskiego do ulicy Jordanowskiej.
Wprowadza się jeden kierunek ruchu dla komunikacji indywidualnej na ulicy Ostrowskiego od ulicy Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego i Klecińskiej. Ulica Ostrowskiego pozostaje dwukierunkowa wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej.
Postój TAXI wyznaczono przy ulicy Fiołkowej.
Przystanek końcowy (pętla) autobusowych linii specjalnych zlokalizowano przy ulicy Grabiszyńskiej – brama boczna cmentarza.
Parkingi dla komunikacji indywidualnej w dniu 1 listopada 2018 r. zorganizowano przy:
– ulicy Klecińskiej – parking bezpłatny na terenie firmy FAT parking ogólnodostępny,
– ulicy Ostrowskiego – parking na terenie TWINS – płatny ,
– ulicy Ostrowskiego – parking na terenie WBCO – bezpłatny.

3. CMENTARZ KIEŁCZOWSKI

W dniu 1 listopada 2018 r. wprowadza się jeden kierunek ruchu na łączniku przy cmentarzu od ulicy Kiełczowskiej do Bierutowskiej z możliwością jednostronnego parkowania.

4. CMENTARZ ŚW. RODZINY – UL. SMĘTNA

W dniu 27 października 2018 r. dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego sięgacz ulicy Smętnej do bramy wjazdowej cmentarza.

W dniu 1 listopada 2018 r. zamyka się dla ruchu kołowego ulice :
– Smętną,
– Narcyzy Żmichowskiej,
– Emilii Plater,
– Partyzantów – na odcinku od ulicy Monte Cassino do ulicy Smętnej,
– Adama Mickiewicza (jezdnia boczna).

5. CMENTARZ ŚW. WAWRZYŃCA – UL. BUJWIDA

W dniu 27 października 2018 r. dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego ulicę Bujwida na odcinku od ulicy Sopockiej do wjazdu na teren ogródków działkowych.
W dniu 1 listopada 2018 r. zamyka się dla ruchu kołowego następujące ulice:
– Bujwida na odcinku od ulicy Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków działkowych,
– Sopocką,
– Liskego,
– Czerwonego Krzyża.

6. CMENTARZ ŚW. DUCHA – UL. BARDZKA

Dla potrzeb komunikacji indywidualnej w rejonie cmentarza zorganizowany zostanie parking płatny na terenie przy ulicy Buforowej 2.
Na ulicy Morwowej zostanie wprowadzony w dniu 1 listopada 2018 r. jeden kierunek ruchu od ulicy Bardzkiej do ulicy Tarnogajskiej. Część jezdni ulicy Morwowej przeznaczona zostanie do parkowania pojazdów.

7. CMENTARZE PRZY ULICACH :

– JERZMANOWSKIEJ,
– TRZMIELOWICKIEJ,
– ZABRODZKIEJ,
– GORLICKIEJ,
– DZIAŁKOWEJ,
– KIEŁCZOWSKIEJ.
Wprowadza się zakazy zatrzymywania się pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy.

8. CMENTARZ PRZY UL.ZŁOCIENIOWEJ

W dniu 1 listopada 2018 r. zamyka się dla ruchu kołowego ślepy odcinek drogi dojazdowej do cmentarza od strony ulicy Starodębowej oraz ulicę Przylaszczkową od strony ulicy Malwowej.

9. HANDEL W REJONIE CMENTARZY.

Kiermasz świąteczny trwać będzie od 28 października do 1 listopada 2018 r.
Stanowiska handlowe wyznaczone zostaną przy:
– cmentarzu Osobowickim na terenie parkingu pomiędzy cmentarzem a nasypem kolejowym,
– cmentarzu Grabiszyńskim na jezdni bocznej ulicy gen. Józefa Hallera,
– cmentarzu Św. Wawrzyńca wzdłuż ulicy Bujwida,
– cmentarzu Św. Rodziny wzdłuż drogi dojazdowej do bramy głównej,

10. PRACA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH.

Część sygnalizacji świetlnych w bezpośrednim rejonie cmentarzy Osobowickiego i Grabiszyńskiego będzie pracować w trybie „światło żółte pulsujące”.
We wszystkich newralgicznych punktach dojazdowych do cmentarzy wystawione będą posterunki Policji, Straży Miejskiej i służb MPK.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj