StartPolecamy Wiadomości

Żywa Biblioteka już od 12 lat we Wrocławiu

Żywa Biblioteka jest przestrzenią, gdzie każdy z nas może podważać stereotypy i krytycznie spojrzeć na to, jak sam myśli o innych ludziach. Rozmowy z żywymi książkami trwają około pół godziny…

Mówi Dorota Mołodyńska-Kunzel – koordynatorka Żywej Biblioteki Wrocław.

Obecnie Żywa Biblioteka działa w kilkudziesięciu polskich miastach. Polska Żywa Biblioteka Polska ma charakter otwarty i każdy organizator ŻB może do niej dołączyć. Otrzyma bezpłatne konsultacje, szkolenia i materiały wspierające…

Oczywiście nie zawsze będzie tak, że Żywa Książka i czytelnik zmienią zdanie o sobie nawzajem. Ale po rozmowie będą wiedzieli o sobie trochę więcej. I to właśnie może pomóc w zrozumieniu drugiej strony i złapaniu innej perspektywy…

Zazwyczaj rozmowy z żywymi książkami odbywają się indywidualnie, ale są od tej zasady wyjątki…

Jak piszą sami organizatorzy, Żywa Biblioteka działa tak, jak zwykła biblioteka. Czytelnik może przyjść, wybrać interesującą go książkę z katalogu, a następnie ją wypożyczyć. Jednak w tej bibliotece Książkami są prawdziwi ludzie, autentyczni reprezentanci mniejszości i grup społecznych, które nie są w społeczeństwie akceptowane, które stykają się z wykluczeniem i uprzedzeniami. Czytelnik, wypożyczając taką Żywą Książkę, wchodzi z nią w dialog. Dzięki takiej interakcji obie strony mają możliwość skonfrontowania swoich wyobrażeń na temat danej grupy z rzeczywistością, mogą przekonać się osobiście, jak jest naprawdę i w konsekwencji dowiedzieć się czegoś nowego, zmienić swoje postrzeganie i nastawienie.

Piotr Krejner

Piotr Krejner

Zostaw komentarz