StartW Radiu Gra Wiadomości Wiadomości dnia

Nowi oficerowie w Wojsku Polskim.

Absolwenci, podchodząc do podiów, przyklękali na nich, a promujący wypowiadali słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podporucznikami Wojska Polskiego”. Po wygłoszeniu formuły generałowie dotykali piórami szabli lewego ramienia absolwentów. Podczas uroczystości nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”.

Zgodnie z tradycją, prymus AWL – ppor. Aleksandra Smoleń, otrzymała nagrodę od Prezydenta RP – Szablę Honorową Wojska Polskiego. Czterech najlepszych podporuczników za uzyskiwanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych, przejawianie inicjatywy w służbie i wzorową postawę, rektor-komendant AWL wyróżnił pierścieniami pamiątkowymi Uczelni. Wyróżnieni zostali: ppor. Aleksandra Smoleń, ppor. Łukasz Domoradzki, ppor. Jakub Krawczyk, ppor. Michał Bromirski.

Mówi mjr. Marcin Jasnowski – rzecznik prasowy Akademii Wojsk Lądowych

Absolwenci udadzą się do jednostek w całym kraju gdzie będą dowodzić plutonami. To odpowiedzialne zadanie bo będą zarządzali nawet 30-osobowymi kompaniami.

Studenci na Akademii Wojsk Lądowych kształcą się teoretycznie i praktycznie. Muszą wykazać się dużą odpornością psychiczną, a same studia pozwalają im stać się charyzmatycznymi dowódcami…

Po uroczystej promocji, radości nie kryli sami absolwenci…

Promocję zakończyła defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości, na czele których maszerowały Orkiestra Wojskowa z Żagania i kompania honorowa AWL.

Piotr Krejner

Piotr Krejner

Zostaw komentarz