Radio Gra Wrocław

Skarby regionu na wystawie

Siedem cudów Wrocławia i Dolnego Śląska zebrano na specjalnej wystawie w Muzeum Miejskim Wrocławia. Można zobaczyć między innymi najstarszą mapę Śląska, plany architektoniczne Hali Stulecia czy Księgę Henrykowską.

Zachęca doktor Wojciech Kucharski:

kucharski

W rolę dolnośląskiego cudu można się wcielić od dziś (03.02.) do połowy maja w Starym Ratuszu. Skarby regionu podzielono na siedem obszarów: sztuka, język, nauk, religia, krajobraz, architektura i spotkania.

Cuda Wrocławia i Dolnego Śląska

Tytułowe „7 cudów” to siedem obszarów kultury: krajobraz, język, sztuka, nauka, architektura, religia i spotkanie, które stały się przyczynkiem do zaprezentowania najcenniejszych artefaktów regionu. Wystawa będzie miała charakter interaktywny.

  1. Przez pierwszą sekcję, „Krajobraz”, poprowadzą nas znakomite zdjęcia Adama Hawałeja. Ostrów Tumski, Ślęża, Odra, Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, Stawy Milickie, opactwo cystersów w Lubiążu – to niektóre ze sfotografowanych przez niego miejsc. Część z nich znalazła się już na pochodzącej z 1561 r. mapie Śląska autorstwa Marcina Helwiga.
  2. „Śląsk – językowa wieża Babel” – takie hasło zaprosi nas do zobaczenia drugiej sekcji. Prezentowana będzie „Księga henrykowska”, najstarszy zabytek odzwierciedlający wielokulturowe dziedzictwo regionu (w 2015 r. została wpisana na listę „Pamięć świata” UNESCO). Będziemy mogli posłuchać jej fragmentu czytanego w czterech językach: polskim, łacińskim, czeskim i niemieckim. W rolę lektorów wcielili się m.in. Marek Krajewski (łacina) i Jaromir Nohavica (czeski).
  3. Następna sekcja będzie poświęcona sztuce dawnego Wrocławia. Większość prezentowanych na wystawie dzieł z wrocławskich zbiorów po drugiej wojnie światowej albo zaginęła, albo została wywieziona m.in. do Warszawy. Obraz Lucasa Cranacha starszego „Madonna pod jodłami”, który można oglądać w Muzeum Archidiecezjalnym, wrócił do Wrocławia dopiero w 2012 r.
  4. Sekcja „Nauka” zabierze nas w podróż w czasie – od średniowiecza po XXI wiek. Dzięki niej poznamy wybitnych naukowców związanych z Wrocławiem, takich jak Philipp Jacob Sachs von Löwenheim, Ludwik Hirszfeld, czy Hugo Steinhaus. Zobaczymy też pierwszy wrocławski mikroskop (Purkyniego) i łazika marsjańskiego Scorpio III, zaprojektowanego przez studentów Politechniki Wroc.
  5. Głównym tematem sekcji poświęconej architekturze będzie zaprojektowana przez Maksa Berga Hala Stulecia, w 2006 r. wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako jeden z kamieni milowych w historii architektury. To okazja do zaprezentowania dzieł innych architektów, którzy na początku XX wieku tworzyli oblicze Wrocławia: Hansa Poelziga, Hermanna Wahlicha, Heinricha Küstera i Richarda Plüddemanna.
  6. W sekcji „Religia” przypomnimy postać św. Jadwigi – księżnej Śląska, małżonki Henryka Brodatego. Historię jej życia przedstawia Kodeks lubiński, który możemy uznać za prototyp dzisiejszego komiksu. W tej sekcji prezentowane będą też oryginalne eksponaty: Kodeks hornigowski, Kodeks Baumgartena czy bulla kanonizacyjna św. Jadwigi.
  7. Ostatnia sekcja wystawy – „Spotkanie” – to zaproszenie do spojrzenia na Wrocław z perspektywy wieków. Tak dobrze znane wszystkim hasło „Wrocław – miasto spotkań” stanie się pretekstem do zaprezentowania wielokulturowości miasta. Na wystawie „spotkamy” Czechów, Żydów, Niemców i Polaków, w osobach Silesiusa, Brahmsa, Picassa, kardynała Kominka i wreszcie papieża Jana Pawła II, który jako pierwszy nazwał Wrocław „Miastem spotkania”.