Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

We Wrocławiu trwa walka ze szczurami

Facebook

Od piątku trwa letnia akcja deratyzacyjna we Wrocławiu. Potrwa ona od 1 do 31 lipca. Letnia deratyzacja obejmuje centrum miasta, czyli obszar ograniczony rzeką Odrą, […]

Od piątku trwa letnia akcja deratyzacyjna we Wrocławiu. Potrwa ona od 1 do 31 lipca. Letnia deratyzacja obejmuje centrum miasta, czyli obszar ograniczony rzeką Odrą, mostem Milenijnym, ul. Milenijną, ul. Na Ostatnim Groszu, estakadą Gądowianką, ul. Klecińską, ul. Petuniową, al. Gen. Hallera, al. Armii Krajowej, Lasem Rakowieckim oraz Starą Odrą. Oznacza to, że na tym terenie z chwilą rozpoczęcia akcji powinny zostać wyłożone preparaty deratyzacyjne.

Środki służące do deratyzacji mają być na bieżąco uzupełniane przez cały czas trwaniaobowiązkowej deratyzacji, a jeżeli będą nadal pobierane, to również po planowanym zakończeniu akcji.Należy przy tym na bieżąco prowadzić monitoring pobierania preparatu oraz usunąć go dopiero po stwierdzeniu zaprzestania pobierania przez gryzonie.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia zostały określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku. To m.in. nieruchomości, na których zlokalizowane są budynki wielolokalowe podpiwniczone, wnętrza międzyblokowe i miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej, wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do takiej zabudowy, a także lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych.

Deratyzację należy przeprowadzać każdorazowo w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości. Właściciele, którzy nie wykonują obowiązków określonych w regulaminie podlegają karze grzywny, która może wynieść do 500 złotych. Jest ona nakładanaprzez Straż Miejską Wrocławia.

Zwiększoną aktywność gryzoni wynika z łatwej dostępność pożywienia, należy pamiętać, aby nie wyrzucać jedzenia do śmieci, tym bardziej poza pojemniki – przypomina miasto w komunikacie.

W najbardziej problematycznych miejscach interwencyjnie realizowana jest usługa kompleksowej deratyzacji gminnych terenów zewnętrznych. W tym czasie Wydział Środowiska i Rolnictwa przejmuje od zarządców gminnych obowiązki związane z zabezpieczeniem nieruchomości przed występowaniem na ich terenie gryzoni. Z roku na rok usługą tą obejmowany jest coraz większy obszar miastaW 2022 roku kompleksową deratyzacją objęto tereny gminne o powierzchni ok. 50,9 ha.

Opracował:

Paweł Pyclik

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj