Radio Gra Wrocław

Wrocław nie będzie Zieloną Stolicą Europy. Miasto wyciąga wnioski

Wrocław nie będzie Zieloną Stolicą Europy 2020 - są pierwsze wnioski raportu dotyczącego kandydatury miasta. Odpadliśmy z rywalizacji, jednak Komisja Europejska doceniała część obszarów starań Wrocławia.

fot. BP
fot. BP

Doceniono obszary: Jakości Powietrza, Przyrody i Bioróżnorodności oraz Zarządzanie, mówi Katarzyna Szymczak- Pomianowska, dyr. Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

zielonywro1

Komisja Europejska dobrze oceniła również wrocławską politykę mobilności, podkreśla Monika Kozłowska- Świeconek, dyr. Biura Zrównoważonej Mobilności.

zielonywro2

Katarzyna Szymczak- Pomianowska zaznacza, że wnioski z raportu pomogą w dalszych staraniach o tytuł Zielonej Stolicy Europy.

zielonywro3

Wrocław, razem z 44 innymi miastami, weźmie udział w projekcie związanym z przystosowaniem do zmian klimatu, mówi Wojciech Kaczkowski, Z-ca Dyr. Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego.

zielonywro4

W rywalizacji o tytuł Zielonej Stolicy Europy zostały 3 miasta: Ghent, Lahti i Lizbona.