Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Kolejne pieniądze na walkę ze smogiem

Facebook

Zarząd województwa dolnośląskiego podjął decyzję o przyznaniu dodatkowych pieniędzy na wybranie i dofinansowanie projektów związanych z wymianą źródeł ciepła w regionie.

W sumie na Dolny Śląsk trafi ponad 150 milionów złotych…

Mówi Marszałek Cezary Przybylski.
Przewiduje się wymianę kilku tysięcy instalacji.

W jaki sposób zatem mieszkańcy mogą z tych środków skorzystać?

Dzięki tej decyzji dofinansowane zostaną kolejne 24 projekty na terenie województwa. Obejmą one 115 ze 169 gmin na Dolnym Śląsku. Oznacza to dofinansowanie łącznie kwotą ponad 153 mln zł.

Mówi Dariusz Stasiak, radny sejmiku województwa i Przewodniczący Sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

SPRAWDŹ LISTĘ GMIN

Łącznie Samorząd Województwa na walkę ze smogiem przeznaczył już 626 mln zł.

A jakie konkretnie projekty udało się zrealizować dzięki tej kwocie?

Informuje Jerzy Michalak, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Gmina Wrocław również wystąpiła o dodatkowe środki na walkę ze smogiem jednak zostaną one przyznane poza tą pulą, która trafia do obecnych 115 ze 169  gmin…

Środki o jakie wystąpiła gmina Wrocław to ponad 22 mln zł.
Wymiana źródeł ciepła to jednak nie jedyne działania wspierane przez zarząd województwa środkami unijnymi. Do tej pory ogłoszono 10 konkursów na projekty dot. termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. W sumie w ich ramach wpłynęły 362 wnioski o dofinansowanie, a realizowanych jest 242 projekty, które otrzymały dofinansowanie z UE w wysokości ponad 365 mln zł.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj